İşbu gizlilik politikası kullanıcıların www.laptdesign.com internet sitesine vermiş olduğu tüm bilgilerin (e-posta, telefon, adres, isim vb…) gizli tutulması ve korunması hakkında şart ve koşulları belirlemektedir.

 Anılan gizli bilgilerin korunması ve gizli tutulması www.laptdesign.com’un öncelikleri arasındadır. Kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmamayı tercih etmesi durumunda www.laptdesign.com’un sağladığı hizmetlerden yararlanması mümkün olmayacaktır.

 Kullanıcılar tarafından verilen bilgiler kullanıcı sözleşmesi ve dair sözleşmelerde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak, istisnalar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Yasal merciler tarafından işbu bilgilerin istenmesi durumunda www.laptdesign.com yasal ihtiyaçlara uygun hareket ederek bu bilgileri paylaşmak zorundadır.

 www.laptsatis.com otomatik olarak IP adresi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi ve saati gibi bilgileri saklar ve bu bilgileri kullanıcıların istek, tercih ve kullanıcı trendlerini belirlemek için kullanır. www.laptsatis.com gerekmesi durumunda kullanıcının IP adresini tespit ederek gerekli müdahaleyi yapma hakkına sahiptir.

 Bu protokol kapsamında doğan yükümlülükler, kullanıcı Sözleşme’sinin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 www.laptdesign.com gizlilik politikası ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler www.laptdesign.com internet sitesinde yayınlanması ile geçerlilik kazanmış olacaktır.